Verhuur protocol

Kantoor bewonerszaken

Binnen de Gravenhorst vindt men op de begane grond het kantoor bewonerszaken. Onze coördinator en medewerker bewonerszaken houden hier kantoor. Daarnaast beschikt De Gravenhorst ook over een technisch huismeester/conciërge en 2 interieurverzorgsters.


Inschrijven

De Gravenhorst heeft een wachtlijst die jaarlijks wordt geactualiseerd. Inschrijven is mogelijk vanaf 50 jaar. De kosten hiervoor zijn € 25,00.


Men kan een voorkeur voor een type woning opgeven. Op het moment dat er een woning vrijkomt, worden mensen van de wachtlijst benaderd. Het aanbod wordt in principe gedaan volgens de voorkeur van de kandidaten. Er is geen maximale leeftijdsbeperking, echter het gaat hier om zelfstandig wonen. Dat is een belangrijk gegeven. De Gravenhorst biedt zelf geen zorg, maar mensen zijn vrij om ambulante zorg in te vliegen t.b.v. hun gezondheid en/of welzijn.


Selectiecriteria

Anders dan bij toegelaten instellingen zoals woningcorporaties valt De Gravenhorst als verhuurder in het particuliere segment. De stichting ontvangt geen subsidie van de overheid en heeft daardoor het recht om eigen selectiecriteria vast te stellen. De Gravenhorst hecht eraan om zo transparant mogelijk de werken en houdt in die zin vergelijkbare criteria aan zoals in de volkshuisvesting te doen gebruikelijk is.

Echter, is zij niet verplicht zich te houden aan de Wet Passend Toewijzen. Desondanks wordt er gehandeld in het redelijke. Geen welgestelde huurder in een sociale huurwoning.    


Naast de basiscriteria, kijkt de Gravenhorst ook naar vitaliteit en zelfstandigheid van de aspirant – bewoner. Wanneer iemand de progressieve verschijnselen heeft van dementie of een andere aandoening waarbij op korte termijn een verhoogde zorg te verwachten is, kan dat een contra-indicatie zijn. In dat geval zal altijd meegekeken worden welke huisvestingvorm dan meer wenselijk zou zijn.


Woningaanbod

Wanneer iemand van de wachtlijst een aanbod overweegt, wordt er een intakegesprek ingepland. In dit gesprek wordt verteld om wat voor woning het gaat. Van de kandidaat – huurder horen wij graag wat hij of zij verwacht van het wonen in de Gravenhorst.


Objectieve gegevens zoals ID, inkomensgegevens en verklaring omtrent geen huurschulden en overlast op het vorige adres maken deel uit van de intake. Er volgt een bezichtiging van de woning met de huismeester of medewerker bewonerszaken. Na het gesprek wordt in overleg een bedenktijd afgesproken met uiterlijke reactietermijn.


Het kan incidenteel voorkomen dat er afgeweken wordt van de wachtlijst omdat er bijzondere aanvragen zijn. In het geval dat er op korte termijn meerdere woningen leegkomen en dit is bij Gravenhorst bekend, wordt er een flexibeler toewijzingsbeleid gevoerd omtrent het doen van aanbiedingen aan woningzoekenden. Let wel, het gaat dan in de meeste gevallen om uitzonderlijke situaties die altijd om een bestuursbesluit zullen vragen.


Acceptatie van de woning

Wanneer de kandidaat heeft besloten de woning te accepteren, wordt hij/zij uitgenodigd voor het tekenen van de huurovereenkomst. Het passeren van deze huurovereenkomst kan alleen plaatsvinden wanneer alle gevraagde gegevens zijn overlegd en gecontroleerd. Naast het ondertekenen van de overeenkomst in tweevoud en de opnamestaat geeft de nieuwe huurder toestemming voor een automatische incasso m.b.t. het innen van de huur. Conform de richtlijnen van de AVG is dit dossier, op afspraak, te alle tijden in te zien. Een kopie van het privacy protocol wordt eveneens verstrekt aan de huurder.


Weigeren van een woning

Wanneer iemand, om welke reden dan ook, geen gebruik wenst te maken van het aanbod, wordt deze kandidaat onderaan de wachtlijst geplaatst. Dit, om te bewerkstelligen dat alle mensen een keer aan de beurt komen.


Borg

Binnen de Gravenhorst is een borg verschuldigd van € 500,- welke bij het goed verlaten van de woning aan het eind van de huurperiode, wordt terugbetaald. De eerste maandhuur of deel daarvan en de borg dienen betaald te zijn alvorens de sleutels worden overhandigd.


Betrekken van de woning

Wanneer alle administratieve handelingen, de betalingen zijn voldaan en de inhuurdatum aanstaande is, wordt in overleg afgesproken wanneer de sleutels worden uitgereikt. Wanneer dat eenmaal gebeurd is, kan de bewoner in de nieuwe woning aan de slag. De bewoner krijgt één week de tijd om evt. over het hoofd geziene mankementen door te geven aan de huismeester. Dat kan per mail of persoonlijk bij de huismeester of bewonerszaken.


Klachten

Klachten over de woning worden te allen tijde gemeld op het kantoor bewonerszaken. Wanneer de klachten blijven bestaan of onvoldoende worden opgelost, kan de huurder zich schriftelijk wenden tot het bestuur.


Klachten m.b.t. woonoverlast kunnen gemeld worden bij de huismeester maar zal de huurder worden verzocht eerst zelf pogingen te ondernemen om deze overlast kenbaar te maken dan wel bespreekbaar te maken bij de veroorzaker. Wanneer dit niet mogelijk is of niet tot de gewenste oplossing leidt, kan bewonerszaken ingeschakeld worden om te bemiddelen. Wanneer dit ook niet afdoende is, kan de huurder zich schriftelijk wenden tot het bestuur.


Overige klachten over zaken buiten de organisatie van de Gravenhorst dienen bij de verantwoordelijke organisatie of personen bespreekbaar te worden gemaakt. Voorbeelden kunnen zijn bijvoorbeeld HVC, buitenverlichting of verkeershinder etc.


Stichting de Gravenhorst - Dubbeldam

Stichting de Gravenhorst – Dubbeldam (1969) is een stichting zonder winstoogmerk en is eigenaar van het wooncomplex De Gravenhorst in Dubbeldam te Dordrecht.

De stichting is te kenmerken als een ‘niet toegelaten’ instelling waarmee aangegeven wordt dat zij geen woningcorporatie is. Zij verhuurt 130 appartementen aan senioren vanaf 55 jaar.
Daarnaast verhuurt zij op de begane grond van het complex een aantal bedrijfsruimten aan zorg en welzijn gerelateerde organisaties zoals het Gezondheidscentrum Dubbeldam en het Wijkcentrum De Troubadour.

Het staat bewoners vrij om van de activiteiten van het wijkcentrum gebruik te maken. Maandelijks worden bewoners geïnformeerd over de activiteiten door het wijkcentrum.


De appartementen bestaat uit 100 tweekamer, vallend binnen de huurtoeslaggrens en 18 driekamerappartementen en een 12-tal luxere dakappartementen welke gerealiseerd zijn in de renovatie van het complex in 2016-2017.


De Gravenhorst is een gewilde plek om te wonen, dichtbij diverse voorzieningen en openbaar vervoer. Het complex biedt door de invulling van de begane grond ook meer dan voldoende mogelijkheden voor de bewoners opdat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen.


De Gravenhorst | Vijverlaan 1002 | 3319PK | Dordrecht | 078-6161122

© 2023 All rights reserved